Cetak

Kepaniteraan Perdata

on .

Tugas Panitera Muda Perdata :

 • Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi Panitera Muda Perdata :

Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi antara lain :

 •  Melaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
 • Melaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
 • Melaksanaan registrasi perkara banding;
 • Melaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 • Melaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi; 
 • Melaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
 • Melaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 • Melaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 • Melaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • Melaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 • Melaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 • Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.