Cetak

Kepaniteraan Hukum

on .

Tugas Panitera Muda Hukum :

  • Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Fungsi Penitera Muda Hukum :

Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi antara lain :

  • Melaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  • Melaksanaan penyajian statistik perkara;
  • Melaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  • Melaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  • Melaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
  • Melaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
  • Melaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
  • Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.